Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 25 : Vùng Đông Nam Bộ (phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 12

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm kinh tế tiêu biểu của vùng Đông Nam Bộ

Chưa có thông báo nào