Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Biển , đảo
  • Phát triển tổng hợp kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 29 : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của biển, những tài nguyên, môi trường biển.

Chưa có thông báo nào