Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Khai thác và chế biên
  • Bảo vệ tài nguyên
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 30 : Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo (tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 9

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về khai thác kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên biển

Chưa có thông báo nào