Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Tổng kết chuyên đề Sự phân bố lãnh thổ

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập những kiến thức về chuyên đề sự phân bố lãnh thổ.

Chưa có thông báo nào