Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Điều kiện tự nhiên
  • Đặc điểm dân cư và xã hội
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 31 : Địa lí địa phương

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm của một địa phương tiêu biểu của nước ta - Thủ đô Hà Nội :

- Vị trí địa lí
- Điều kiện tự nhiên
- Đặc điểm dân cư và xã hội

Chưa có thông báo nào