Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Tình hình phát triển kinh tế
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 32 : Địa lí địa phương (tiếp)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 4

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức về địa lí của thành phố Hà Nội

- Tình hình phát triển kinh tế
- Bài tập

Chưa có thông báo nào