Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lưu ý 1, 2
  • Lưu ý 3, 4
  • Lưu ý 5, 6
Nhấn để bật tiếng

THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 35 : Thực hành kĩ năng Địa lí – Biểu đồ

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 15

Bài giảng hướng dẫn học sinh làm quen với các dạng bài liên quan đến biểu đồ thông qua các lưu ý và ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào