Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nghe - viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
  • Phân biệt l/n, an/ ang
  • Giải câu đố
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 1: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Chính tả: Nghe viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.100

Chưa có thông báo nào