Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Hướng dẫn đọc diễn cảm
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp) (Phần 1)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.878

Chưa có thông báo nào