Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Luyện đọc và lưu ý
    • Đoạn 1 - 3
    • Đoạn 4 - 5
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Truyện cổ nước mình (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.105

Chưa có thông báo nào