Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Truyện cổ nước mình (Phần 2)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
    • Ba đoạn thơ đầu
    • Hai đoạn thơ cuối
  • Ý nghĩa
X