Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài
    • Ba đoạn thơ đầu
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Truyện cổ nước mình (Phần 2)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.175

Chưa có thông báo nào