Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Nhận xét
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.272

Chưa có thông báo nào