Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm (Phần 1)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.248

Chưa có thông báo nào