Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhắc lại kiến thức
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
X