Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 3: Ôn tập chương I: Các thí nghiệm của Menđen

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 297

Nội dung bài giảng:

Ôn tập các dạng bài về quy luật Menđen

Chưa có thông báo nào