Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ
  • Tìm hiểu nội dung bài học
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Người ăn xin (Phần 1)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.223

Chưa có thông báo nào