Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật (Phần 1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 975

Chưa có thông báo nào