Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ lệ giao tử
  • Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
  • Xác định quy luật di truyền liên kết
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 6: Bài tập Di truyền liên kết

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 310

Nội dung bài giảng:

+ Xác định tỉ lệ giao tử
+ Biết gen trội lặn, KG, KH của P. Xác định F1
+ Xác định quy luật di truyền liên kết

Chưa có thông báo nào