Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phân biệt quá trình NP - GP
  • So sánh phân li độc lập- liên kết gen
  • Tính số loại giao tử trong các trường hợp khác nhau
  • Xác định tỉ lệ kiểu hình ở F1
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 7: Ôn tập chương II: Nhiễm sắc thể

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 240

Nội dung bài giảng:

Ôn tập chương nhiễm sắc thể.

Chưa có thông báo nào