Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài đọc
    • Đoạn 1
    • Đoạn 2
    • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Những hạt thóc giống (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.140

Chưa có thông báo nào