Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản
  • Dạng 1
  • Dạng 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 11: Bài tập về đột biến gen

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 377

Nội dung bài giảng:

Phương pháp làm các dạng bài tập về đột biến gen

Chưa có thông báo nào