Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 12: Bài tập về đột biến NST lệch bội

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 184

Nội dung bài giảng:

ôn tập lý thuyết và các dạng bài tập về NST lệch bội.
Lưu ý: clip 2 "Bài tập": Ví dụ 2, ở người thiếu 1 NST 2n-1 = 45.

Chưa có thông báo nào