Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG V+ VI: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 15: Bài tập di truyền học người

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 145

Nội dung bài giảng:

Các dạng bài tập thường gặp trong di truyền học người

Chưa có thông báo nào