Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tự phân biệt và sửa lỗi
  • Tìm từ láy
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 6: MĂNG MỌC THẲNG

Chính tả: Nghe viết: Người viết truyện thật thà. Phân biệt s/x, dấu hỏi/ dấu ngã (Phần 2)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 493

Chưa có thông báo nào