Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 - 10
  • Bài 11 - 20
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG V+ VI: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI, ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 16: Ôn tập học kì I

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 147

Ôn tập kiến thức học kì I.

Chưa có thông báo nào