Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm từ thích hợp
  • Tìm từ theo yêu cầu
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nhớ viết: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ ch, ươn/ ương (Phần 2)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 439

Chưa có thông báo nào