Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam và luyện tập (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 709


Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam và luyện tập. Bài giảng này được cô giáo gộp 2 bài bài học trong sách giáo khoa là bài Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lý Việt Nam (trong sách giao khoa, trang 68) và bài Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (trong sách giáo khoa, trang 74). Các con chú ý lắng nghe bài giảng và ghi bài đầy đủ. Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào