Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
  • II. Tìm hiểu nội dung
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 400

Chưa có thông báo nào