Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm từ điền vào chỗ trống
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nghe viết: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/ yên/ iêng (Phần 2)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 394

Chưa có thông báo nào