Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tên người tên địa lí nước ngoài được phiên âm theo Hán Việt
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (Phần 2)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 586

Chưa có thông báo nào