Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • I. Tìm hiểu các ví dụ
  • II. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 11: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Luyện từ và câu: Tính từ (Phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 776

Chưa có thông báo nào