Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm hiểu nội dung
    • Nội dung
    • Hình thức
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 11: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tập đọc: Có chí thì nên

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 547

Ghi chú: Ở clip số 01, trong câu tục ngữ số 1, cô giáo có viết và đọc nhầm từ "đan" thành "đau". Câu tục ngữ đúng là:

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.
Các em lưu ý để tự sửa lại cho đúng trong phần ghi chép của mình nhé!
Chúc các em học tốt!

Chưa có thông báo nào