Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 13: CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, chúng mình sẽ đến với bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt. Các con hãy thử đoán xem, bài học này chúng mình sẽ được nghe câu chuyện dẫn đến thành công của nhân vật nào. Vậy chúng mình hãy chuẩn bị một tâm thế thật tốt để bước vào bài học này nhé!
Chúc các con học tập hiệu quả!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc
  • Tìm hiểu chung
    • Câu 1, 2
    • Câu 3, 4
X