Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 14: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập đọc: Chú Đất Nung

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bắt đầu tuần 14, chúng mình sẽ được học chủ điểm mới, chủ điểm: Tiếng sáo diều. Mở đầu chủ điểm này, mời các con đến với bài Tập đọc: Chú Đất Nung. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu chung
  • 2. Tìm hiểu nội dung
    • a, Đoạn 1
    • b, Đoạn 2
X