Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Ghi nhớ
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 14: TIẾNG SÁO DIỀU

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 154

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác. Vậy câu hỏi còn dùng để làm gì? mời các con vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào