Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 14: TIẾNG SÁO DIỀU

Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài: Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác. Vậy câu hỏi còn dùng để làm gì? mời các con vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X