Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 15: TIẾNG SÁO DIỀU

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Trong bài giảng hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để bước vào bài học ngày hôm nay nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X