Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 15: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập đọc: Tuổi Ngựa

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Tuổi ngựa. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và các đồ dùng học tấp để sẵn sàng bước vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X