Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 15: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập làm văn: Quan sát đồ vật và luyện tập

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập làm văn: Quan sát đồ vật và luyện tập. Bài giảng bao gồm bài Tập làm văn: Quan sát đồ vật (trong Tuần 15) và bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật (trong Tuần 16). Các con chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
  • Luyện tập
  • Luyện tập miêu tả đồ vật
X