Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 17: TIẾNG SÁO DIỀU

Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng . Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao, các con nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • Tìm hiểu nội dung và Tổng kết
X