Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nghe - viết
  • Phân biệt l/n; ât/âc
  • Chọn từ viết đúng
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 17: TIẾNG SÁO DIỀU

Chính tả: Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 237

Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Chính tả: Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào