Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 17: TIẾNG SÁO DIỀU

Chính tả: Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ cùng với các con học bài Chính tả: Nghe viết: Mùa đông trên rẻo cao. Phân biệt l/n, ât/âc. Các con hãy chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập để vào bài học này nhé!
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghe - viết
  • Phân biệt l/n; ât/âc
  • Chọn từ viết đúng
X