Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 21: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Chính tả: Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi, dấu ngã

Độ dài: 12 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ viết: Chuyện cổ tích về loài người. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi, dấu ngã. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X