Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 25: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 839


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào