Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 25: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Dũng cảm (Phần 1)

Độ dài: 26 phút

Tóm tắt nội dung


Chào các con!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, chủ đề: Dũng cảm. trong Tuần 25 và Tuần 26. Bài giảng phần 1, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ chủ đề: Dũng cảm của Tuần 25.Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc trở nên hiệu quả hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X