Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 26: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tập đọc: Thắng biển

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Bước vào tuần học mới của chủ đề Những người quả cảm, các con sẽ được học bài Tập đọc: Thắng biển. Con hãy theo dõi bài học để xem sự chống chọi và chiến thắng của con người với thiên nhiên như thế nào nhé.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung
  • Tổng kết
X