Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 26: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Ở Tuần 24, các con đã được học về câu kể Ai là gì?, chủ ngữ và vị ngữ trong câu kể Ai là gì?. Tuần này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con Luyện tập về câu kểAi là gì? Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học tập đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X