Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 28: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

Bài 1: Ôn tập giữa học kì II (Phần 1)

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Vậy là các con đã cùng cô giáo trải qua một nửa học kì II rồi. Bài giảng này, cô giáo sẽ hệ thống lại kiến thức của các phần Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Các con hãy chú ý theo dõi và lắng nghe cô giáo giảng bài để việc ôn tập đạt hiệu quả.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn tập kiến thức
    • Tập đọc
    • Luyện từ và câu
    • Tập làm văn
X