Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 30: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Chính tả: Nghe viết: Đường đi Sa Pa. Phân biệt d/r/gi, v/d/gi

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Đường đi Sa Pa. Phân biệt d/r/gi, v/d/gi. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao hơn.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X