Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 32: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Chính tả: Nghe viết: Vương quốc vắng nụ cường. Phân biệt s/x, o/ô

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Các con thân mến!
Bài giảng này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Vương quốc vắng nụ cường. Phân biệt s/x, o/ô. Các con hãy chú ý theo dõi bài giảng và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X