Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 32: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề

Độ dài: 24 phút

Tóm tắt nội dung

Chào các con!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã có nhiều công lao, đóng góp lớn cho dân tộc. Bác vừa là một chiến sĩ cách mạng lại vừa là một thi sĩ, Bác để lại cho kho tàng văn học khối lượng tác phẩm lớn. Bài giảng này, cô giáo sẽ đưa các con đến với hai bài thơ là Ngắm trăngKhông đề nằm trong kho tàng ấy. Các con hãy chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt kết quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Tìm hiểu nội dung và Tổng kết
X