Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 33: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Chính tả: Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề. Phân biệt tr/ ch, iêu/iu

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 188

Các con thân mến!
Bài học này, cô giáo sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề. Phân biệt tr/ ch, iêu/iu. Các con hãy chú ý theo dõi bài học này nhé.
Chúc các con học tốt!

Chưa có thông báo nào